Phong thủy Âm Trạch hệ trọng cho nhiều thế hệ

12/04/2019

Phong thuỷ Âm Trạch là chuyện hệ trọng ảnh hưởng cho nhiều thế hệ. Nếu làm nhà (Phong thuỷ dương trạch) ảnh hưởng cho cả gia đình. Nhưng làm mồ mả ảnh hưởng cho nhiều gia đình ở nhiều thế hệ khác nhau.

Phong Thủy Âm Trạch là mảng kiến thức luôn được giấu kín trong dòng phái. Ít khi nào để lộ ra bên ngoài do tính chất bảo mật “gia truyền”. Muốn phân tích cho sâu sắc về Phong Thủy Âm Trạch thì phải gồm 2 mảng: Phong Thuỷ Lý Khí và Phong Thuỷ Loan Đầu.

Lý Khí tức dùng kiến thức lý thuyết, công thức tính toán. Phần này thì tùy thuộc vào mỗi thầy thuộc trường phái nào. Kiến thức được chân truyền từ đâu thì sẽ sử dụng kiến thức đó để làm. Dùng Lý Khí trong Phong Thủy Tam Nguyên. Gồm 2 mảng Huyền Không Phi Tinh & Huyền Không Đại Quái. Dùng trong Âm Trạch theo Tam Nguyên thì Huyền Không Phi Tinh không phải là công cụ sắc bén.

Ngược lại, Huyền Không Đại Quái nếu thật sự được chân truyền thì đây là công cụ sắc bén. Có thể giải quyết được rất nhiều khó khăn mà Huyền Không Phi Tinh đã thật sự bó tay.

 

Phong Thủy Âm Trạch phải phát ngay và luôn?

Để xem Phong Thủy Âm Trạch theo phái nào đi nữa. Tam Hợp, Tam Nguyên, Huyền Không, Phi Tinh hay Đại Quái, Long Môn Bát Định Cục, Kỳ Môn Độn Giáp. Phải nhớ rằng phải làm cho gia chủ phát liền trong khoảng 10 năm.

Phong thuỷ âm trạch, người thầy làm tốt sẽ tốt ngay cho cả một gia đình. Lỡ làm sai hoặc không biết phong thuỷ, hoạ vô đơn chí cho cả một dòng họ, thậm chí nhiều đời (thế hệ).

Trong 1 lần đi xem phong thuỷ mộ phần, khảo sát 1 ngôi mộ phụ mẫu của sư phụ. Tôi có hỏi, tại sao với địa hình này sư phụ không lựa chọn phân kim định hướng theo Tam Nguyên Bất Bại Cục? Ông trả lời nếu lựa chọn 1 cách cục Tốt lâu dài có nghĩa là vận nào nó cũng chỉ trung bình. Nếu chúng ta là thầy Phong Thủy thì nên tính toán cho tốt nhanh và mạnh trong 1 vận. Sang đến vận khác thì tu sửa, làm lại để tiếp tục kéo dài sự tốt đẹp.

Phong thuỷ mộ phần cũng như phong thuỷ nhà ở. Biết lợi dụng sức mạnh từ vũ trụ thì bản thân cũng mạnh theo.

Một chuyến khảo sát phong thuỷ âm trạch khác, một ngôi mộ do Đại Danh Sư Tăng Tử Nam thực hiện tại Đài Loan. Ngôi mộ được thực hiện theo đúng công thức “Càn Sơn Càn Hướng Thủy Triều Càn, Càn Phong Xuất Trạng Nguyên”. Ngôi mộ rất phát trong vận 7, đến vận 8 thì nhà nước Đài Loan quyết định lấy đất khu đó quy hoạch.

Nếu bây giờ các bạn muốn đến khảo sát ngôi mộ này thì cũng không còn. Nếu trong vận 8 mà vẫn muốn phát tiếp thì có thể lựa chọn khu vực khác để làm tiếp mà làm. Người Việt Nam cứ lo sợ động mồ động mả, kỳ thực cũng như ngôi nhà. Việc di dời, xây nhà mới là rất bình thường để đón vận khí tinh khôi của vũ trụ.

Kiến thức

Bình luận

Bạn cần tư vấn?